Nyomtatványok

ÉVES ELLENŐRZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ NYOMTATVÁNYOK

Eseti kéményellenőrzés megrendelés nyomtatvány

Amennyiben a sormunka időszakon kívüli, eseti kéményellenőrzést szeretne rendelni, ezen nyomtatvány segítségével megteheti. A kéményellenőrzés megrendelésével biztosíthatja, hogy a jogszabályváltozások miatt ritkított ellenőrzések ellenére rendszeresen feltárásra kerüljenek a kémény- és tüzelőberendezés használatából fakadó esetleges veszélyforrások.

Kéményellenőrzés megrendelő nyomtatvány letöltése [pdf]

Pótellenőrzés megrendelés nyomtatvány

Ezen nyomtatvány segítségével tudja megrendelni az éves kéményellenőrzés pótlólagos elvégzését, amennyiben Társaságunk az első két meghirdetett alkalommal nem tudta elvégezni a közszolgáltatást.

Pótellenőrzés megrendelő nyomtatvány letöltése [pdf]

MŰSZAKI VIZSGÁLATHOZ, NYILATKOZATHOZ KAPCSOLÓDÓ NYOMTATVÁNYOK

Műszaki vizsgálathoz kapcsolódó nyilatkozat megrendelő nyomtatvány és kivitelezői nyilatkozat

A kéményvizsgálatok megrendelésére és a kivitelező nyilatkoztatására szolgál, a kéményen történt munkák elvégzését követően az alábbi esetekben:

  • a meglévő kémények átalakítása, felújítása, tüzelőberendezés cseréje
  • építési engedély köteles átalakítások, új kémények

Csak szakszerűen, megfelelő műszaki tartalommal ellátott megrendeléseket tudunk elfogadni.

Elérhetőséget, telefonszámot a visszaigazolás miatt feltétlenül tüntessék fel!

Megrendelés és kivitelezői nyilatkozat letöltése [pdf]

Tervezői nyilatkozat és megrendelés nyomtatvány

A tervezett épületek kéményeiről, füstgáz elvezetőiről szóló nyilatkozat, melyben a tervező igazolja, hogy a vonatkozó előírásoknak megfelelően járt el.

Az építési engedélyezési eljárás tervfelülvizsgálatának kéményseprő-ipari nyilatkozathoz szükséges:

  • 2 pld tervdokumentáció
  • 2 pld tervezői nyilatkozat

Tervezői nyilatkozat és megrendelés letöltése [pdf]

Tulajdonosi nyilatkozat és meghatalmazás

Nyilatkozat letöltése [pdf]

Díjfizetési megállapodás tulajdonos és használó között

Megállapodás letöltése [pdf]

Ügyfélkapus űrlapok az elektronikus ügyintézéshez

Társaságunk tulajdonos, bérlő, közös képviselő vagy egyéb, a számlázást érintő adat változását csak írásban fogadhatja be a megfelelő dokumentumok csatolásával együtt. Igazolásként az alábbi dokumentumok egyikének másolata fogadható el postai úton küldve, vagy szkennelt formában e-mailben küldve. Mindez azt jelenti, hogy kérjük, az ügyfélkapus nyomtatvány kitöltésével egyidőben a változást alátámasztó dokumentumok valamelyikét küldje meg számunkra.

Közös képviselő változás esetén:

  • közgyűlési határozat
  • átadás-átvételi jegyzőkönyv
  • adatváltozás esetén az azt alátámasztó dokumentum

Tulajdonos változás esetén:

  • adás-vételi szerződés
  • birtokba adási jegyzőkönyv
  • tulajdoni lap

Ügyfélkapus űrlapok:

Tulajdonosváltozás nyilatkozat [jar]

Kezelőváltozás nyilatkozat [jar]

Megrendelő, kivitelezői nyilatkozat [jar]

Csak szakszerűen, megfelelő tartalommal ellátott megrendeléseket tudunk elfogadni. Megrendeléseknél az elérhetőséget, telefonszámot kérjük feltétlenül tüntessék fel, hogy a vizsgálati időpontot le tudjuk egyeztetni Önökkel!

Az űrlap kitöltéséhez az APEH honlapján található Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) szükséges!