Kéményseprési kisokos

Miért van szükség kéményellenőrzésre?


A háztartások komfortjához hozzátartozik a megfelelő hőmérséklet és a meleg víz használatának biztosítása is. Az ezt szolgáló épület-gépészeti berendezések használata más háztartási gépekéhez hasonlóan rejt magában bizonyos kockázatokat. A háztartási tüzelő-berendezések és a hozzájuk kapcsolódó égéstermék-elvezető berendezések (kémények) használatából fakadó veszélyeket jelentősen csökkenti a rendszeres időközönként végzett, kötelező ellenőrzés.

Miért csak munkaidőben jön a kéményseprő, és miért nem adnak meg pontos időpontot?


Az ellenőrzésekre és vizsgálatokra minden esetben 8.00 és 16.00 óra között kerül sor. Ennek oka, hogy a kéményellenőrzés csak megfelelő fényviszonyok mellett végezhető. Az adott esetben padlásterek, kéményjáratok, tetőjárdák megközelítése munkabiztonsági okokból csak ezen időszakban történhet. A 14/2013. (III.18.) Fővárosi Közgyűlési rendelet előírásainak megfelelően a FŐKÉTÜSZ Kft. Magyarországon egyedüliként egy négy órás intervallumot jelöl meg az egész nap helyett. Az ütemezés ennél pontosabban nem tervezhető, mivel az egyes ingatlanokban a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges tényleges idő az ott feltárt esetleges hibáktól és hiányosságoktól függ .

Miért kell ellenőrizni azt az ingatlant, ahol nem használják a kéményt, vagy nincs is kémény?


Az ellenőrzés élet- és vagyonbiztonságot biztosító funkciója miatt társasházak esetében minden lakásban el kell végezni az ellenőrzést függetlenül attól, hogy egy kémény használatban van-e, illetve függetlenül attól, hogy csak villamos árammal működő berendezés vagy parapet készülék stb. található ott. A 21/2016. (VI. 9.) BM rendelet előírja a kéményseprő számára a kémények nyomvonalvizsgálatát, mivel csak így biztosítható a kémények teljes hosszának vizsgálata, és csak így lehet meggyőződni arról, hogy nem történt-e bekötés a legutóbbi ellenőrzés óta valamely kéménybe. Családi házak esetében is így kell a szolgáltatónak eljárnia.

Mit jelent a Figyelemfelhívás nyomtatvány és a rajta szereplő esetleges hibakód?


Amennyiben a kéményseprő életveszélyt állapít meg egy kéménynél, vagy azt tapasztalja, hogy a korábban jelzett szabálytalanságot az ingatlan tulajdonosa nem hárította el, jogszabályban rögzített jelentési kötelezettsége van az illetékes hatóság felé. Feltárt életveszély esetén a kéményseprő ún. Figyelemfelhívás nyomtatványt hagy a helyszínen, amely tartalmazza a probléma megnevezését, leírását. Ez a nyomtatvány szolgál a szabálytalanságok rögzítésére és az esetleges adatmódosítási kötelezettségek jelzésére is. A jelzett hibakódok jelentése megtalálható az ellenőrzéskor átadott Tanúsítvány hátoldalán, illetve a 21/2016. (VI. 9.) BM rendeletben.

Ki ellenőrzi a budapesti kéményeket?


A FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. Budapest kéményseprő-ipari közszolgáltatója. Meglévő közszolgáltatási szerződésünk alapján főváros közigazgatási területén kizárólagos joggal végezzük e tevékenységet tekintettel arra, hogy a Fővárosi Önkormányzat szinte egyhangúlag megszavazta, hogy az Önkormányzat ne adja vissza a feladatot a területileg illetékes katasztrófavédelmi igazgatóságnak. Mindez azt jelenti, hogy 2016. július 1-jét követően is a FŐKÉTÜSZ végzi a kéményseprési tevékenységet Budapesten.

Ki állapítja meg a szolgáltatás díját?


A szolgáltatási díjat a Fővárosi Közgyűlés határozza meg. A mindenkori díjakat a Fővárosi Közgyűlés vonatkozó rendeletének melléklete tartalmazza.

Miért kell otthon maradni az ellenőrzéskor?


Az ellenőrzés elsődleges oka, hogy így csökkenthetők minimális szintre a kémények használatából eredő kockázatok, azaz rendszeres ellenőrzésükkel és karbantartásukkal biztosítható az emberi élet és az ingatlanok védelme. Emellett jogszabályi kötelezettség a kéményseprőt beengedni. A kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól 21/2016. (VI. 9.) BM rendelet előírja az ingatlan tulajdonosának a közszolgáltatás ellátásához szükséges helyi feltételek biztosítását, így különösen az érintett helyiségekbe való bejutást.

Miért a FŐKÉTÜSZ határozza meg az ellenőrzés időpontját?


A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő FŐKÉTÜSZ Kft. kizárólagos joggal végzi a kéményseprő-ipari szolgáltatást a több mint egy millió fővárosi kémény esetében. Az ellenőrzést előre tervezett, ütemezett módon valósítja meg a közszolgáltató.

Mi történik egy éves kéményellenőrzésnél?


A meghirdetett ellenőrzési időpontban a kéményseprő ellenőrzi, és szükség esetén tisztítja az ingatlan kéményeit, égéstermék-elvezető berendezéseit. A kéményseprő gáztüzelő berendezések esetében nézi az égéstermék maradéktalan eltávozását is. Mindemellett meg kell győződnie az égéstermék-elvezető berendezés átjárhatóságáról az esetleges hibáiról, szabálytalanságokról is a teljes nyomvonal mentén. E tevékenységhez célszerszámokat és kéményseprő-ipari vizsgálóeszközöket, adott esetben műszereket is alkalmaz. Munkavégzésének megtörténtét igazoltatja.

Mikortól és kiknek ingyenes a kötelező kéményellenőrzés?


2016. július 1-jétől a lakossági ügyfelek részére a FŐKÉTÜSZ Kft. díjmentesen végzi a kötelező kéményellenőrzést. E körbe a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény 2. § (1) a) szerinti ügyfelek tartoznak bele. Ha a sormunkára az előzetes írásbeli értesítése szerinti harmadik időpontban kerül sor, az ingatlan használója a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott, 2015. július 1-i állapot szerinti közszolgáltatási díj harminc százalékának megfelelő összegű kiszállási díjat köteles fizetni. A műszaki vizsgálatok alapján készített kéményseprő-ipari nyilatkozatok, illetve a tervfelülvizsgálati tevékenység továbbra is köteles.