Kéményseprési kisokos

Miért van szükség kéményellenőrzésre?


A háztartások komfortjához hozzátartozik a megfelelő hőmérséklet és a meleg víz használatának biztosítása is. Az ezt szolgáló épület-gépészeti berendezések használata más háztartási gépekéhez hasonlóan rejt magában bizonyos kockázatokat. A háztartási tüzelő-berendezések és a hozzájuk kapcsolódó égéstermék-elvezető berendezések (kémények) használatából fakadó veszélyeket jelentősen csökkenti a rendszeres időközönként végzett, kötelező ellenőrzés.

Miért csak munkaidőben jön a kéményseprő, és miért nem adnak meg pontos időpontot?


Az ellenőrzésekre és vizsgálatokra minden esetben 8.00 és 16.00 óra között kerül sor. Ennek oka, hogy a kéményellenőrzés csak megfelelő fényviszonyok mellett végezhető. Az adott esetben padlásterek, kéményjáratok, tetőjárdák megközelítése munkabiztonsági okokból csak ezen időszakban történhet. A 14/2013. (III.18.) Fővárosi Közgyűlési rendelet előírásainak megfelelően a FŐKÉTÜSZ Kft. Magyarországon egyedüliként egy négy órás intervallumot jelöl meg az egész nap helyett. Az ütemezés ennél pontosabban nem tervezhető, mivel az egyes ingatlanokban a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges tényleges idő az ott feltárt esetleges hibáktól és hiányosságoktól függ .

Mi a teendő, ha nem jó a két megadott időpont egyike sem?


A kéményseprő-ipari közszolgáltatást szabályozó jogszabályokba foglalt, annak előre ütemezett jellege miatt az ingatlantulajdonosnak sajnos nincs módja a meghirdetett két időpont megváltoztatását kérni. Amennyiben a két időpont egyike sem megfelelő, úgy egyedi megrendelés útján van mód egyeztetett időpontban történő ellenőrzésre, melyet azonban szolgáltatási és kiszállási díj terhel. A megrendelés a Társaság formanyomtatványán vagy honlapján keresztül történhet. Az egyéb rovatban kérjük feltüntetni: Kéményellenőrzés megrendelése. A nyomtatvány kivitelezői nyilatkozat részének kitöltésére nincs szükség. A kitöltött megrendelőlapot kérjük, illetékes kerületi kirendeltségünkben vagy Műszeres Szolgáltatási Osztályunkon adja le, vagy kitöltve, aláírva, beszkennelt formában küldje meg nekünk elektronikusan.

Hogy fordulhat elő, hogy egy évben többször is jön a kéményseprő?


Alapesetben minden égéstermék-elvezetőt évi egy alkalommal ellenőriz a közszolgáltató. A jogszabályok szilárd tüzelés esetében lehetőséget ad a kéményseprőnek, hogy évi több ellenőrzést írjon elő egy-egy kémény esetében, ha azt szakmailag szükségesnek ítéli meg. Erről természetesen minden esetben tájékoztatja munkatársunk az érintett ügyfelet.

Mennyi az ellenőrzés díja, és mit jelent a pótdíj?


A szolgáltatási díjat a Fővárosi Közgyűlés határozza meg több szempont figyelembevételével. A díjak honlapunkon is megtekinthetőek. A szolgáltatást az ingatlan tulajdonosának kell igénybe vennie, aki egyben a díjfizető is. Többlakásos épületek esetén a díjfizetés a társasházat terheli, tekintettel arra, hogy a kémény a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény értelmében a társasház osztatlan közös tulajdona. A Fővárosi Közgyűlés 2012. július 1-jével módosította a közszolgáltatásra vonatkozó rendeletét. A módosítás célja, hogy a szolgáltatás költségét ne kizárólag a jogkövető állampolgárok fizessék meg, hanem azok az ingatlantulajdonosok is, akik nem biztosították az ellenőrzés elvégzését. Ha a szolgáltató a második kiszállás során sem tud bejutni az ingatlanba, a közszolgáltatás díjával megegyező összegű pótdíjat köteles felszámítani.

Miért kell ellenőrizni azt az ingatlant, ahol nem használják a kéményt, vagy nincs is kémény?


Az ellenőrzés élet- és vagyonbiztonságot biztosító funkciója miatt társasházak esetében minden lakásban el kell végezni az ellenőrzést függetlenül attól, hogy egy kémény használatban van-e, illetve függetlenül attól, hogy csak villamos árammal működő berendezés vagy parapet készülék stb. található ott. A 63/2012. (XII.11.)  BM rendelet 1.sz. melléklete írja elő a kéményseprő számára a kémények nyomvonalvizsgálatát, mivel csak így biztosítható a kémények teljes hosszának vizsgálata, és csak így lehet meggyőződni arról, hogy nem történt-e bekötés a legutóbbi ellenőrzés óta valamely kéménybe. Családi házak esetében is így kell a szolgáltatónak eljárnia.

Mit jelent a Figyelemfelhívás nyomtatvány és a rajta szereplő esetleges hibakód?


Amennyiben a kéményseprő életveszélyt állapít meg egy kéménynél, vagy azt tapasztalja, hogy a korábban jelzett szabálytalanságot az ingatlan tulajdonosa nem hárította el, jogszabályban rögzített jelentési kötelezettsége van az illetékes hatóság felé. Feltárt életveszély esetén a kéményseprő ún. Figyelemfelhívás nyomtatványt hagy a helyszínen, amely tartalmazza a probléma megnevezését, leírását. Ez a nyomtatvány szolgál a szabálytalanságok rögzítésére és az esetleges adatmódosítási kötelezettségek jelzésére is. A jelzett hibakódok jelentése megtalálható az ellenőrzéskor átadott Tanúsítvány hátoldalán, illetve a 63/2012. (XII. 11.) BM rendeletben.

Hogyan rendelhetek pótellenőrzést? Mi a teendő, ha a két ellenőrzéskor nem voltam otthon?


Amennyiben a 2012. évi XC tv. 7§ (1) bekezdése alapján a kéményseprő által megadott két időpontban sem biztosította az ingatlanba történő bejutást, Önnek a második meghiúsult alkalomtól számított 30 napon belül igénybe kell vennie a szolgáltatást. Erre vonatkozó igényét csak egyedi megrendelés keretében tudjuk befogadni. A megrendelést regisztrált felhasználóink honlapunkon keresztül adhatják le legegyszerűbben. Bejelentkezést követően a "Megrendelés/Kémény pótellenőrzés megrendelése" menüpontban található űrlap kitöltésével és elküldésével lehet leadni a megrendelést. Egyéb esetben az ehhez szükséges megrendelőlapot kerületi ügyfélszolgálati irodáinkban vagy Műszeres Szolgáltatási Osztályunknál szerezheti be, illetve honlapunkról ide kattintva töltheti le. A kitöltött megrendelőlapot kérjük, illetékes kerületi kirendeltségünkben vagy Műszeres Szolgáltatási Osztályunkon adja le, vagy kitöltve, aláírva, beszkennelt formában küldje meg honlapunkon található üzenetküldő modulunkon keresztül. A megrendelés beérkezését követően munkatársaink a megrendelőn megadott elérhetőségeken kapcsolatba fognak lépni Önnel időpont-egyeztetés céljából. Az egyedi megrendelések alapján végzett ellenőrzések, vizsgálatok és nyilatkozatkérések esetén alkalmazott díjainkat a 14/2013. (III.18.) Főv. Kgy. rendelet tartalmazza, és azokról honlapunkon is részletes tájékoztatás található.

Miért a FŐKÉTÜSZ ellenőrzi a budapesti kéményeket?


A FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. Budapest kéményseprő-ipari közszolgáltatója. Meglévő közszolgáltatási szerződésünk alapján főváros közigazgatási területén kizárólagos joggal végezzük e tevékenységet.

Ki állapítja meg a szolgáltatás díját?


A szolgáltatási díjat a Fővárosi Közgyűlés határozza meg a 347/2012. (XII.11.) Korm. rendeletben és a 63/2012. (XII.11.) BM rendeletben meghatározott módon.

Kinek kell fizetnie a közszolgáltatás díját?


A kötelező közszolgáltatás címzettje minden esetben az ingatlan tulajdonosa, aki egyben a díj megfizetésére is kötelezett. Többlakásos épületek esetén alapesetben ezen kötelezettség a társasházat terheli, tekintettel arra, hogy a kémény – mint az épület biztonságát szolgáló épületrész – a társasház osztatlan közös tulajdona, így a kéménysepréssel kapcsolatos kötelezettségeket a társasház közösségének kell viselnie.

Miért kell otthon maradni az ellenőrzéskor?


Az ellenőrzés elsődleges oka, hogy így csökkenthetők minimális szintre a kémények használatából eredő kockázatok, azaz rendszeres ellenőrzésükkel és karbantartásukkal biztosítható az emberi élet és az ingatlanok védelme. Emellett jogszabályi kötelezettség a kéményseprőt beengedni. A 63/2012. (XII. 11.) BM rendelet előírja az ingatlan tulajdonosának a közszolgáltatás ellátásához szükséges helyi feltételek biztosítását, így különösen az érintett helyiségekbe való bejutást.

Tudható-e előre, hogy mikor jön a kéményseprő?


A kéményseprők az ellenőrzés előtt legalább nyolc nappal plakát útján értesítik az ingatlantulajdonosokat a vizsgálat időpontjáról. A jogszabályi előírásoknak megfelelően a plakátot többlakásos, illetve többszintes épület esetén a kapualjban kell kihelyezni, míg laza beépítésű (családi házas) övezetben utcasarki plakát formájában kell jól látható módon elhelyezni. Amennyiben munkatársaink a meghirdetett időpontban zárva találják a lakást, azaz nem tudják elvégezni az ellenőrzést, úgy címre szóló értesítést hagynak a helyszínen a második ellenőrzés időpontjáról. Az ellenőrzés első tervezett időpontjáról regisztrált felhasználóink honlapukon is tájékozódhatnak, illetve lehetőségük van arra, hogy az első időpontról e-mail és SMS értesítést kérjenek.

Miért a FŐKÉTÜSZ határozza meg az ellenőrzés időpontját?


A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő FŐKÉTÜSZ Kft. kizárólagos joggal végzi a kéményseprő-ipari szolgáltatást a több mint egy millió fővárosi kémény esetében. Az ellenőrzést előre tervezett, ütemezett módon valósítja meg a közszolgáltató, amelyet a 2012. évi XC. törvény elő is ír.

Mi történik, ha valaki nem engedi be a kéményseprőt?


A Fővárosi Közgyűlés 2012. július 1-jével módosította a közszolgáltatásra vonatkozó rendeletét (74/1997). Ennek értelmében, amennyiben a közszolgáltató a második kiszállás során sem tud az ingatlanba bejutni, a közszolgáltatás díjával megegyező összegű pótdíjat köteles felszámítani. Ezen túlmenően a második alkalommal is zárva talált lakásokat a közszolgáltató köteles átjelenteni az elsőfokú tűzvédelmi hatóságnak, azaz a katasztrófavédelemnek, aki akár több tízezer forintos tűzvédelmi bírsággal is büntetheti az ingatlan tulajdonosát. További teendőkkel kapcsolatban kérjük olvassa el a Kéményseprési kisokos "MI A TEENDŐ, HA NEM JÓ A KÉT MEGADOTT IDŐPONT EGYIKE SEM?" kérdésére adott választ.

Mi történik egy éves kéményellenőrzésnél?


A meghirdetett ellenőrzési időpontban a kéményseprő ellenőrzi, és szükség esetén tisztítja az ingatlan kéményeit, égéstermék-elvezető berendezéseit. A kéményseprő gáztüzelő berendezések esetében nézi az égéstermék maradéktalan eltávozását is. Mindemellett meg kell győződnie az égéstermék-elvezető berendezés átjárhatóságáról az esetleges hibáiról, szabálytalanságokról is a teljes nyomvonal mentén. E tevékenységhez célszerszámokat és kéményseprő-ipari vizsgálóeszközöket, adott esetben műszereket is alkalmaz. Munkavégzésének megtörténtét igazoltatja.