Kéményseprési kisokos

Miért van szükség kéményellenőrzésre?


A háztartások komfortjához hozzátartozik a megfelelő hőmérséklet és a meleg víz használat is. Az ezt szolgáló épület-gépészeti berendezések használata (kémény, összekötő elem, tüzelőberendezés, egyéb depressziót okozó készülékek stb.) más háztartási gépekéhez hasonlóan rejt magában bizonyos kockázatokat. A háztartási tüzelő-berendezések és a hozzájuk kapcsolódó égéstermék-elvezető berendezések (kémények) használatából fakadó veszélyeket jelentősen csökkenti a rendszeres időközönként végzett, kötelező ellenőrzés.

Kiknek ingyenes a kötelező kéményellenőrzés?


2016. július 1-jétől díjmentes a kötelező kéményellenőrzés a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény 2. § (1) a) pontjában rögzített ingatlanok esetében. Ebbe a körbe tartoznak a
 • a természetes személy tulajdonában lévő és gazdálkodó szervezet székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként be nem jegyzett ingatlanok, azaz a gyakorlatban az olyan családi házak, amelyek magánszemély tulajdonában vannak, és nincs az ingatlanba bejegyzett székhely, telephely, fióktelep;
 • a kizárólag az előző pont szerinti ingatlanokból álló társasházak, lakásszövetkezeti lakóépületek, amelyben az égéstermék-elvezető társasházi osztatlan közös tulajdonban van, azaz a gyakorlatban azon társasházak, amely egyik albetétében sincs bejegyezve székhely, telephely,
 • az előző pont alá nem tartozó társasházak, lakásszövetkezeti lakóépületek azon albetétjei, amelynek természetes személy a tulajdonosa és nincs bejegyezve székhely, telephely, fióktelep, azaz a gyakorlatban azon társasházak albetétjeinek nincs fizetési kötelezettsége, amelyekben magánszemély a tulajdonos és nincs bejegyezve székhely, telephely, fióktelep.
Ezen ingatlanok esetében csak abban az esetben ingyenes az ellenőrzés, ha a közszolgáltató által meghirdetett két időpont valamelyikében sikerül elvégezni az ellenőrzést. Ha a sormunkára az előzetes írásbeli értesítés szerinti harmadik időpontban kerül sor, az ingatlan használója a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott, 2015. július 1-i állapot szerinti közszolgáltatási díj harminc százalékának megfelelő összegű kiszállási díjat köteles fizetni. Nem ingyenes a kéményellenőrzés a fentieken túli ingatlanok esetében. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy alábbi ingatlanok esetében van díjfizetési kötelezettség:
 • Olyan társasházi albetét, amely nem természetes személy tulajdonában van és/vagy az albetétbe székhely, telephely, fióktelep van bejegyezve.
 • Olyan nem társasházi ingatlan, amely vagy nem természetes személy tulajdonában van vagy bejegyzett székhely, telephely, fióktelep található az ingatlanban.
  uj_jogszab_hatasa_dijfizetes

Kinek és milyen esetben kell fizetnie a kéményellenőrzésért?


Bizonyos ingatlanok esetében 2016. július 1-jétől díjmentes a kötelező kéményellenőrzés. A könnyebb eligazodás érdekében kérjük olvassa át az alábbi infografikát. uj_jogszab_hatasa_dijfizetes

Kinek és mikor kell megrendelnie a kéményellenőrzést?


A kéményellenőrzés minden olyan ingatlan esetében, amely térítésmentesen vagy részben térítésmentesen veheti igénybe a szolgáltatást, a jogszabályi előírások szerint sormunka jelleggel történik, azaz a kéményseprő az általa meghirdetett két időpontban kísérli meg az ellenőrzés elvégzését. A sormunka jellegű munkavégzés egyben azt is jelenti, hogy azt az első két meghirdetett időpontban megrendelés nélkül végzi a közszolgáltató. Megrendelési kötelezettség az alábbi esetekben van:
 • Amennyiben egy ingatlanhasználó, aki térítésmentesen veheti igénybe a szolgáltatást az első két meghirdetett időpontban egyikében sem biztosítja az ellenőrzés elvégzését, úgy meg kell rendelnie a pótellenőrzést.
 • Amennyiben egy olyan társasházi albetét, amely nem természetes személy tulajdonában áll és/vagy bejegyzett székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkezik, nem biztosítja a közszolgáltató által meghirdetett első két időpontban az ellenőrzés elvégzését, úgy az ingatlanhasználónak meg kell rendelnie a pótellenőrzést.
 • Az olyan nem társasházi ingatlanok esetében, amely vagy nem természetes személy tulajdonában vannak vagy bejegyzett székhely, telephely, fióktelep található az ingatlanban, minden esetben meg kell rendelniük a kötelező kéményellenőrzést, azaz ezt a közszolgáltató nem sormunka jelleggel, nem előre meghirdetett időpontokban végzi, hanem egyedi rendelés alapján, mely díjfizetési kötelezettséggel jár.
A kéményellenőrzés megrendelésének módjai:
 • Gyors regisztrációt követően a www.kemenysepro.hu oldalon bejelentkezve az „Eseti kéményellenőrzés” link alatt található űrlap kitöltésével online tudják leadni megrendeléseiket.
 • Az 1/999-0664-es ügyfélszolgálati telefonszámon is leadható a megrendelés.
 • A FŐKÉTÜSZ weboldaláról letölthető nyomtatvány kitöltésével és megküldésével is megrendelhető a szolgáltatás.
 • A FŐKÉTÜSZ kirendeltségeiben félfogadási idő alatt személyesen is leadható a megrendelés.

Érdemes-e szén-monoxid riasztót felszerelni, használni?


A szén-monoxid visszaáramlás kockázatát megelőzéssel lehet minimalizálni. A megelőzés legfontosabb része a kémények rendszeres ellenőrzésének lehetővé tétele, illetve tüzelőberendezéseink éves karbantartása. Amennyiben ezeket az óvintézkedéseket megtettük, érdemes egy vagy több szén-monoxid vészjelzőt felszerelni az ingatlanban.

Milyen szén-monoxid riasztót érdemes választani?


Mindenképpen neves, nagy szakmai tapasztalattal rendelkező gyártó készülékei közül válasszunk. A hivatalos hazai forgalmazásban megtalálható CO-riasztókat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság rendszeresen ellenőrzi, teszteli. A tesztek eredménye, így a megbízható és a silány minőségű készülékek listája megtalálható az NFH weboldalán (www.nfh.hu). A Társaságunk által forgalmazott Honeywell XC70 szén-monoxid vészjelző kitűnő minőségű és nagyon jó ár-érték arányú készülék, melyet a FŐKÉTÜSZ Kft. szigorúbb tesztelés során választott ki, mint amivel az NFH teszteli a készülékeket.

Ki ellenőrzi a budapesti kéményeket?


A FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. Budapest kéményseprő-ipari közszolgáltatója. Meglévő közszolgáltatási szerződésünk alapján főváros közigazgatási területén kizárólagos joggal végezzük e tevékenységet tekintettel arra, hogy a Fővárosi Önkormányzat szinte egyhangúlag megszavazta, hogy az Önkormányzat ne adja vissza a feladatot a területileg illetékes katasztrófavédelmi igazgatóságnak. Mindez azt jelenti, hogy 2016. július 1-jét követően is a FŐKÉTÜSZ végzi a kéményseprési tevékenységet Budapesten.

Hogyan történik a kéményellenőrzés időpontjára vonatkozó értesítés?


A kéményellenőrzés első időpontját a közszolgáltató a jogszabályi előírások szerint hirdetmény útján adja meg. A hirdetményt családi házas övezetben utcasarkon, társasházi övezetben pedig kapualjban helyezi el. Az esetleges problémák elkerülése érdekében a Fővárosban lehetőség van ingyenes elektronikus értesítés kérésére. Ehhez a www.kemenysepro.hu oldalon kell regisztrálni, majd bejelentkezést követően az Időpontkereső menüpontban megigényelni ezt a kényelmi szolgáltatást. Az első időpont hirdetmény útján történő meghirdetése min. 15 nappal az első ellenőrzési időpont előtt történik. A hirdetmény tartalmát és formáját a jogszabályok rögzítik. Az esetlegesen sikertelen első ellenőrzési kísérlet után a szolgáltató a jogszabályi előírások szerint postaládába dobott, vagy ajtóra/kapura ragasztott hirdetményen közli a második ellenőrzési kísérlet időpontját. A második ellenőrzési kísérlet annak meghirdetésétől számított 15-30 napon belülre esik. A hirdetmény címre szóló és tartalmaznia kell az esetleges második sikertelen ellenőrzési kísérlet jogkövetkezményeire vonatkozó tájékoztatást. Amennyiben a második meghirdetett időpontban sem tudja a kéményseprő elvégezni az ellenőrzést, úgy azt pótlólag meg kell rendelni. (Ld. KINEK ÉS MIKOR KELL MEGRENDELNIE A KÉMÉNYELLENŐRZÉST?)

Miért a szolgáltató határozza meg az ellenőrzés időpontját?


A törvényi előírások alapján a kéményellenőrzéseket minden szolgáltató sormunka jelleggel végzi, azaz nem egyedi címenként, hanem területi egységenként, utcánként, előre ütemezett módon végzi. Az előre megtervezett ütemezés nélkül a főváros egymillió kéményének ellenőrzése nem lenne megvalósítható. A szolgáltató két ellenőrzési időpontot ad meg, mely időpont hazánkban egyedüli közszolgáltatóként legfeljebb négy órás intervallumot jelent szemben az ország többi részén szokásos egész napos bejelentéssel. Természetesen tisztában vagyunk vele, hogy a megadott időpontokhoz való alkalmazkodás bizonyos esetekben nehézséget okozhat. A 2013 októbere óta működő elektronikus értesítési szolgáltatásunkkal minden ügyfél számára jobban tervezhetővé válik az ellenőrzés időpontja.

Tudható-e előre, hogy mikor jön a kéményseprő?


A kéményseprők az ellenőrzés előtt legalább 15 nappal plakát útján értesítik az ingatlantulajdonosokat a vizsgálat időpontjáról. A jogszabályi előírásoknak megfelelően a plakátot többlakásos, illetve többszintes épület esetén a kapualjban kell kihelyezni, míg laza beépítésű (családi házas) övezetben utcasarki plakát formájában kell jól látható módon elhelyezni. Amennyiben munkatársaink a meghirdetett időpontban zárva találják a lakást, azaz nem tudják elvégezni az ellenőrzést, úgy címre szóló értesítést hagynak a helyszínen a második ellenőrzés időpontjáról. Az ellenőrzés első tervezett időpontjáról regisztrált felhasználóink honlapukon is tájékozódhatnak, illetve lehetőségük van arra, hogy az első időpontról e-mail és SMS értesítést kérjenek.

Mi a teendő, ha nem jó a két megadott időpont egyike sem?


A kéményseprő-ipari közszolgáltatást szabályozó jogszabályokba foglalt, annak előre ütemezett jellege miatt az ingatlantulajdonosnak sajnos nincs módja a meghirdetett két időpont megváltoztatását kérni. Amennyiben a két időpont egyike sem megfelelő, úgy egyedi megrendelés útján mód van egyeztetett időpontban történő ellenőrzésre, melyet azonban díjfizetés terhel. A kéményellenőrzés megrendelésének módjai:
 • Gyors regisztrációt követően a www.kemenysepro.hu oldalon bejelentkezve az „Eseti kéményellenőrzés” link alatt található űrlap kitöltésével online tudják leadni megrendeléseiket.
 • Az 1/999-0664-es ügyfélszolgálati telefonszámon is leadható a megrendelés.
 • A FŐKÉTÜSZ weboldaláról letölthető nyomtatvány kitöltésével és megküldésével is megrendelhető a szolgáltatás.
 • A FŐKÉTÜSZ kirendeltségeiben félfogadási idő alatt személyesen is leadható a megrendelés.

Miért kell otthon maradni az ellenőrzéskor?


Az ellenőrzés elsődleges oka, hogy így csökkenthetők minimális szintre a kémények használatából eredő kockázatok, azaz rendszeres ellenőrzésükkel és karbantartásukkal biztosítható az emberi élet és az ingatlanok védelme. Emellett jogszabályi kötelezettség a kéményseprőt beengedni. A kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól 21/2016. (VI. 9.) BM rendelet előírja az ingatlan tulajdonosának a közszolgáltatás ellátásához szükséges helyi feltételek biztosítását, így különösen az érintett helyiségekbe való bejutást.

Mi történik, ha valaki nem engedi be a kéményseprőt?


A vonatkozó jogszabályi előírások szerint az ügyfeleknek a kéményseprő által meghirdetett két időpont valamelyikében biztosítaniuk kell az ingatlanba történő bejutást, és az ellenőrzés teljes körű elvégzésének lehetőségét. Amennyiben ez nem történik meg, úgy az ügyfélnek kell kezdeményezni az elmaradt ellenőrzés pótlását (ld. KINEK ÉS MIKOR KELL MEGRENDELNIE A KÉMÉNYELLENŐRZÉST? című kérdés). Az ellenőrzés pótlása már minden esetben díjfizetési kötelezettséggel jár. Amennyiben az ügyfél nem rendeli meg a pótellenőrzést, vagy a megrendelt pótellenőrzést a kéményseprő önhibáján kívül nem tudja elvégezni, úgy azt Társaságunk a jogszabályi előírások szerint jelentenünk kell a tűzvédelmi hatóság (Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság) felé, akik kötelezi az ingatlan tulajdonosát az ellenőrzés elvégeztetésére, illetve 30.000 Ft-ig terjedő bírságot is kiróhatnak.

Miért csak munkaidőben jön a kéményseprő, és miért nem adnak meg pontos időpontot?


Az ellenőrzésekre és vizsgálatokra minden esetben 8.00 és 16.00 óra között kerül sor. Ennek oka, hogy a kéményellenőrzés csak megfelelő fényviszonyok mellett végezhető. Az adott esetben padlásterek, kéményjáratok, tetőjárdák megközelítése munkabiztonsági okokból csak ezen időszakban történhet. A FŐKÉTÜSZ Kft. Magyarországon egyedüliként egy négy órás intervallumot jelöl meg az egész nap helyett. Az ütemezés ennél pontosabban nem tervezhető, mivel az egyes ingatlanokban a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges tényleges idő az ott feltárt esetleges hibáktól és hiányosságoktól függ.

Mi történik egy éves kéményellenőrzésnél?


A meghirdetett ellenőrzési időpontban a kéményseprő ellenőrzi, és szükség esetén tisztítja az ingatlan kéményeit, égéstermék-elvezető berendezéseit, valamint az azokhoz csatlakozó összekötő elemeket, továbbá négyévente elvégzi az égéstermék-elvezetők műszaki felülvizsgálatát. A kéményseprő gáztüzelő berendezések esetében nézi a 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet szerinti műszaki-biztonsági felülvizsgálat érvényességét, az égéstermék maradéktalan eltávozását, valamint a 11 kWth-nál nagyobb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések égéstermékének szén-monoxid tartalmát is. Mindemellett meg kell győződnie az égéstermék-elvezető berendezés átjárhatóságáról az esetleges hibáiról, szabálytalanságokról is a teljes nyomvonal mentén, valamint a csatlakoztatott nyitott égésterű tüzelőberendezés(ek) biztonságos működéséhez szükséges levegő utánpótlás megfelelőségéről. A kéményseprő a szén-monoxid vészjelző berendezés telepítésére kötelezett ingatlanok esetében elvégzi a felszerelésre és működtetésre vonatkozó kötelezettség teljesítésének, valamint az érzékelő működőképességének vizsgálatát is. E tevékenységekhez célszerszámokat és kéményseprő-ipari vizsgálóeszközöket, adott esetben műszereket is alkalmaz. Munkavégzésének megtörténtét tanúsítványon igazoltatja.

Mit jelent a Figyelemfelhívás nyomtatvány és a rajta szereplő esetleges hibakód?


Amennyiben a kéményseprő életveszélyt állapít meg egy kéménynél, vagy azt tapasztalja, hogy a korábban jelzett szabálytalanságot az ingatlan tulajdonosa nem hárította el, jogszabályban rögzített jelentési kötelezettsége van az illetékes hatóság felé. Feltárt életveszély vagy el nem hárított szabálytalanság esetén a kéményseprő ún. Figyelemfelhívás nyomtatványt hagy a helyszínen, amely tartalmazza a probléma megnevezését, leírását. Ez a nyomtatvány szolgál az esetleges adatmódosítási kötelezettségek elmulasztásának jelzésére is. A jelzett hibakódok jelentése megtalálható az ellenőrzéskor átadott Tanúsítvány hátoldalán, illetve a 21/2016. (VI. 9.) BM rendeletben.

Minden esetben ki kell tisztítania a kéményt a kéményseprőnek?


A jogszabályok szükség szerinti tisztítást írnak elő, azaz a kéményseprő felelőssége és joga annak eldöntése, hogy az ellenőrzés mellett szükséges-e a kémény tisztítása. Amennyiben szükségesnek ítéli, úgy azt célszerszámok használatával elvégzi.

Miért kell ellenőrizni azt az ingatlant, ahol nem használják a kéményt, vagy nincs is kémény?


Az ellenőrzés élet- és vagyonbiztonságot biztosító funkciója miatt társasházak esetében minden lakásban el kell végezni az ellenőrzést függetlenül attól, hogy egy kémény használatban van-e, illetve függetlenül attól, hogy csak villamos árammal működő berendezés vagy parapet készülék stb. található ott. A 21/2016. (VI. 9.) BM rendelet előírja a kéményseprő számára a kémények nyomvonalvizsgálatát, mivel csak így lehet meggyőződni arról, hogy a kémény teljes hosszában biztonságos-e. Családi házak esetében is így kell a szolgáltatónak eljárnia.

Milyen esetben kell kéményseprő-ipari nyilatkozatot rendelni?


Kéményseprő-ipari nyilatkozatot kell rendelni az alábbi esetekben:

Előzetes nyilatkozatot szükséges rendelni meglévő égéstermék-elvezető

 • átalakítását, felújítását, bontását, funkciójának megváltoztatását,
 • használaton kívül helyezését megelőzően.

Végleges nyilatkozatot szükséges rendelni az égéstermék-elvezető használatbavételét megelőzően:

 • újonnan épített vagy szerelt, felújított, átalakított égéstermék-elvezető,
 • használaton kívül helyezett, illetve tartalék (biztonsági) égéstermék-elvezető, vagy
 • tüzelőanyag-váltás,
 • tüzelőberendezés-csere esetén
kivéve, ha a csere a korábbival azonos működési elvű és teljesítményű új tüzelőberendezésre történik, és a tüzelési mód, a tüzelőanyag nem változik.

Végleges nyilatkozatot szükséges rendelni kéménytűz vagy szén-monoxid-szivárgás elhárítását követően.

Kivitelezés közben nyilatkozatot szükséges rendelni új égéstermék-elvezető eltakarását, leburkolását megelőzően.

Mi a teendő, ha problémát tapasztal a kémény működésében?


Az elsődleges lépések után (tüzelőberendezés működtetésének beszüntetése, szellőztetés) keresse fel kerületi kirendeltségünket vagy tegyen bejelentést telefonos ügyfélszolgálatunkon, illetve szükség esetén hívja a mentőket, valamint a katasztrófavédelmet. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy Társaságunk csak a kémény üzemzavarának esetén illetékes, így a tüzelőberendezések problémájának elhárításával kapcsolatban nem. Utóbbi esetekben a tüzelőberendezéshez értő szakember segítségét javasoljuk igénybe venni.

Milyen esetekben kötelező szén-monoxid riasztót telepíteni, felszerelni?


A helyiség légterével légtér-összeköttetésben lévő helyen létesített nyitott égésterű tüzelőberendezés üzemeltetése esetén
 • a bölcsődei, óvodai vagy iskolai ellátás nyújtására szolgáló;
 • a vendégéjszaka eltöltésére használt;
 • a személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátást nyújtó bentlakásos intézmény céljára szolgáló;
 • a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásra szolgáló;
 • a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó
önálló rendeltetési egység használója a tüzelőberendezés helyiségében a jogszabályban meghatározott műszaki követelményeknek megfelelő szén-monoxid-érzékelő berendezés felszerelésére köteles, ha a tüzelőberendezés közösségi térben vagy azzal légtér-összeköttetésben lévő helyiségben van. Új építésű épület – amennyiben a helyiség légterével légtér-összeköttetésben lévő helyen létesített nyitott égésterű tüzelőberendezéssel felszerelt – csak akkor vehető használatba, ha a tüzelőberendezés helyiségében jogszabályban meghatározott műszaki követelményeknek megfelelő szén-monoxid-érzékelő berendezést helyeztek el. A jogszabályi kötelezés alapján felszerelt szén-monoxid-érzékelő berendezésnek a szén-monoxid érzékelő berendezésre vonatkozó műszaki követelményekről szóló miniszteri rendeletnek való megfelelőségét a kéményseprő ellenőrzése során jogszabályban meghatározott módon kell igazolni. Társaságunk forgalmaz az előírásoknak megfelelő szén-monoxid-érzékelőt, melyet a webáruházunkban vásárolhat meg.

Mit jelent a gáz műszaki-biztonsági felülvizsgálat, és miért ellenőrzi a kéményseprő a meglétét?


A gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról szóló 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet írja elő a műszaki biztonsági felülvizsgálatot a telekhatáron belüli gázvezetékekre és gázkészülékekre. A műszaki-biztonsági felülvizsgálat során a gázszerelés üzembe helyezésekor hatályos műszaki-biztonsági szabályoknak való megfelelését, továbbá a biztonságos üzemeltetést befolyásoló feltételeket kell ellenőrizni. Ennek megfelelően pl. ellenőrzésre kerül, hogy van-e gázszivárgás, a légellátás megfelelő-e, a gázkészülékek karbantartása megtörtént-e, stb. A felülvizsgálatot a fogyasztói rendszeren kell elvégezni, amely alá a felhasználási hely telekhatárától kiinduló vezetéktől a gázkészülékekig tartó rendszer tartozik. A műszaki-biztonsági felülvizsgálatot a gázszerelők engedélyezéséről és nyilvántartásáról szóló miniszteri rendelet szerinti, műszaki biztonsági felülvizsgálatra jogosító engedéllyel rendelkező gázszerelő végezheti. A kéményseprő a 2015. évi CCXI. törvény 2. § (4) f) pontjában foglaltak szerint, köteles a gáztüzelő-berendezés műszaki-biztonsági felülvizsgálata jogszabály szerinti megtörténtének ellenőrzését elvégezni.

Milyen kötelezettségei vannak az ingatlan tulajdonosának, -használójának a kéményseprő-ipari tevékenység ellátása során?


Az ingatlan használója a kéményseprő-ipari tevékenység elvégzéséhez az égéstermék-elvezető típusától és a tüzelőanyag fajtájától függően az alábbiakat köteles biztosítani:
 • az égéstermék-elvezetővel és a levegő-utánpótlás ellenőrzésével érintett helyiségekbe való bejutás, a padlástérbe vagy a tetőhéjazat fölé történő feljutás, valamint a tisztítónyílás és összekötőelem biztonságos megközelítésének lehetőségét,
 • az összekötőelem tisztíthatóságát, elsősorban annak bonthatóságával vagy tisztítónyílások kialakításával,
 • az égéstermék-elvezető tisztítása során a kéményseprésből származó pernye, törmelék és egyéb hulladékhoz gyűjtőedényt,
 • a gáztüzelő-berendezés beindítását, ha a gázszolgáltatás működik,
 • az égéstermék-elvezető kiégetése alkalmával az alsó tisztítónyílásnál, magastetős épület esetében a padlástérben is legalább tíz liter vizet,
 • a helyszíni műszaki vizsgálat tárgyától függően, ha szükséges, a 21/2016. (VI. 9.) BM rendelet 7. § (2) vagy (3) bekezdése szerinti dokumentumokat,
 • a szén-monoxid méréséhez szükséges mérőnyílás hiányában annak kialakítási lehetőségét, kivéve, ha a szén-monoxid-mérés mérőnyílás kialakítása nélkül is megoldható.

Ki állapítja meg a szolgáltatás díját?


A szolgáltatási díjat a Fővárosi Közgyűlés vonatkozó rendeletének melléklete tartalmazza. A díjfizetéssel kapcsolatban kérjük olvassa el KINEK ÉS MILYEN ESETBEN KELL FIZETNIE A KÉMÉNYELLENŐRZÉSÉRT? című kérdésre adott válaszunkat.