B-munka

A nem sormunka jellegű és 60 kW összteljesítménynél nagyobb terhelésű kéményekkel kapcsolatos egyéb kéményseprő-ipari szolgáltatást a kötelezően előírt alkalmakon kívül, megrendelésre is nyújtunk.

Ezen szolgáltatás végzése és tűrése minden évben kötelező mind a szolgáltatónak, mind a tulajdonosnak. A munkálatokat külön megrendelés nélkül előre ütemezett időpontokban végezzük (szükség esetén vevőinkkel/megrendelőinkkel egyeztetve). Éves gyakoriságát a 63/2012 (XII.11.) BM rendelet szerint társaságunk kötelessége megállapítani a körülmények figyelembevételével. Ha ez a gyakoriság eltér a sormunka-végzési gyakoriságától, úgy azt írásban közöljük ügyfeleinkkel. Vitás esetben az ellenőrzés és a tisztítás gyakoriságának szükségességét az illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság szakhatósági állásfoglalásának kikérésével a helyi építésügyi hatóság határozatban állapítja meg. A szolgáltatás tényleges időpontjáról legalább nyolc nappal korábban értesítjük ügyfeleinket, a megszokott módon (pl.: plakát; telefon; egyedi értesítés).