Szent Flórián példája: bátorság és állhatatosság

A mai napon van szakmánk védőszentjének, Szent Flóriánnak ünnepe, aki 1700 év távlatából is példát mutat nekünk, kéményseprőknek.

Szakmánk védőszentje, Szent Flórián bátorsága, állhatatossága és az embertársak megsegítése a mai napig példát állít elénk. Ünnepe számunkra, kéményseprők számára kiváló alkalmat nyújt arra, hogy a közszolgáltatáson túlmutató feladatainkra fókuszáljunk. Munkánkat kitartással, becsülettel, szeretettel kell végeznünk, a szembejövő nehézségeket rátermettségünket és szakma iránti elkötelezettségünket felhasználva kell leküzdenünk, és embertársaink segítését, védelmét minden esetben szem előtt kell tartanunk.

Szent Flórián magas rangú katonatiszti családból származott, s maga is a császári hadsereg tisztje lett a 3. sz. második felében, és többek között a tűzbiztonságért felelt a seregben, melyben komoly jártassága volt már addigra. (Innen eredeztethető, hogy a kéményseprők – akik szintén hasonló funkciót látnak el évszázadok óta – védőszentjüknek választották.). Diocletianus császár alatt fellángolt az egyházüldözés. Amikor Flórián megtudta, hogy a mai Lorch városában negyven társa vallása miatt börtönben sínylődik, segítségükre sietett. Kereszténységét megvallva megtagadta az áldozatbemutatást a római isteneknek, amiért megkorbácsolták, majd nyakába követ akasztva az Enns folyóba taszították.

(Kép: Kispál plébános úr Flórián napi szentmisét tart a FŐKÉTÜSZ munkatársai számára)