Jogszabályok

  • 2015. évi CCXI. törvény a kéményseprő-ipari tevékenységről [link] – hatályos: 2019. július 27-től
  • 99/2016. (V.13.) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvény végrehajtásáról [link] – hatályos 2018. december 29-től
  • 21/2016. (VI. 9.) BM rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól  [link] – hatályos: 2018. január 01-től
  • 253/1997.(XII.20.) Korm rendelet: Az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK) [link] – hatályos: 2019. november 27-től