Jogszabályok

  • 2015. évi CCXI. törvény a kéményseprő-ipari tevékenységről [link] – 2016. július 1-jétől hatályos
  • 99/2016. (V.13.) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvény végrehajtásáról [link] – 2016. július 1-jétől hatályos
  • 21/2016. (VI. 9.) BM rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól  [link] – 2016. július 1-jétől hatályos
  • 14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet:  A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról [link]
  • 253/1997.(XII.20.) Korm rendelet: Az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK) [link]
  • 2012. évi XC. törvény a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról [link] – 2016. június 30-ig volt hatályban
  • 347/2012. (XII.11.) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról [link] – 2016. június 30-ig volt hatályban
  • 63/2012. (XII.11.) BM rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól [link] – 2016. június 30-ig volt hatályban