Archívum

  • A nem rendszeres kéményseprő-ipari közszolgáltatás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről szóló 511/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § szerinti közzétételi kötelezettség [pdf]
  • Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat (2017.10.04.) [pdf]
  • A közszolgáltatási tevékenysége során kötelezően alkalmazandó jogszabályok felsorolása, ide értve a közszolgáltatási tevékenységét szabályozó önkormányzati rendelet településenkénti bontásban (2018.01.02.) [pdf]
  • Adatok: 2009. évi CXXII. tv. 2. § (2) A köztulajdonban álló gazdasági társaság a közzététel időpontjában fennálló adatok alapján a másokkal együttesen cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók, valamint a munkáltató működése szempontjából meghatározó jelentőségű egyéb munkavállalók esetében az (1) bekezdés b)-c) pontjában meghatározott adatokat teszi közzé. (2018.06.26) [pdf]
  • A közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött szerződések teljesítésére vonatkozó adatok (2018.03.20.) [pdf]
  • A közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött szerződések teljesítésére vonatkozó adatok (2018.09.13.) [pdf]
  • Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével (2018.06.26.) [pdf]