Archívum

  • A nem rendszeres kéményseprő-ipari közszolgáltatás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről szóló 511/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § szerinti közzétételi kötelezettség [pdf]
  • Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat [pdf]
  • A közszolgáltatási tevékenysége során kötelezően alkalmazandó jogszabályok felsorolása, ide értve a közszolgáltatási tevékenységét szabályozó önkormányzati rendelet településenkénti bontásban [pdf]
  • Adatok: 2009. évi CXXII. tv. 2. § (2) A köztulajdonban álló gazdasági társaság a közzététel időpontjában fennálló adatok alapján a másokkal együttesen cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók, valamint a munkáltató működése szempontjából meghatározó jelentőségű egyéb munkavállalók esetében az (1) bekezdés b)-c) pontjában meghatározott adatokat teszi közzé.
    [pdf]
  • A közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött szerződések teljesítésére vonatkozó adatok [pdf]