Információ új kazánok telepítéséről

Társaságunk jelenleg minden égéstermék-elvezetésére szolgáló készülékkel kapcsolatos megrendelést befogad, ugyanakkor javasoljuk, hogy a kivitelezés megkezdése előtt mindenképpen vegye fel a kapcsolatot gázszolgáltatójával.

A tüzelőberendezések beüzemelésére, illetve használatbavételére vonatkozó jelenleg hatályos előírások értelmében a FŐKÉTÜSZ Kft. az égéstermék-elvezetők műszaki vizsgálatát megrendelés alapján minden esetben lefolytatja függetlenül attól, hogy az adott, a vizsgálat tárgyát képező kéményre milyen tüzelőberendezés kerül rákötésre. Társaságunk egyéb rendelkezéseket tartalmazó jogszabály életbe lépéséig mind a nyílt, mind a zárt égésterű készülék égéstermék-elvezetésére szolgáló kéményekre befogad megrendeléseket, és a kémény előírás szerinti műszaki kialakítását követően nyilatkozik arról, hogy az égéstermék-elvezető rendeltetésszerű használatra alkalmas. Ugyanakkor szeretnénk felhívni figyelmét, hogy Társaságunk nem rendelkezik információval azzal kapcsolatban, hogy a területileg illetékes gázszolgáltató milyen eljárásrend szerint bírálja el a beérkező kérelmeket, ezért javasoljuk, hogy a kivitelezés megkezdése előtt mindenképpen vegye fel a kapcsolatot gázszolgáltatójával